Allegro lampa

Det finns en enorm massa ljusgivande apparater vid belysningsförsäljningen. En av dessa tillbehör är lysrör, ofta kallad lysrör. Utsläpp av ljus i dem tror främst på utsläpp av elektroner inom termen för lösning i gas och fluorescens som bildas i fosforen.

Sådana urladdningar har en betydelse mellan värmeelektroner, och vi talar om K1 och K2. Under denna process genereras ultraviolett strålning, vilket är svårt för dåligt för ögonen. Denna strålning faller på fosforen och, när den faller, får lysrör som är karakteristiska för oss att visas med ljus. Det bör noteras att när det gäller lysrör måste tändningen föregås av att värma upp elektroderna. Är närvarande verkligen kallas het tändning. Dessutom behövs en starter, choke och kondensator för att antända lysröret.Det finns en strobeeffekt i lysrör - kallad flimrande lampor. Det är i processen med spänningsförändringar. Detta dåliga fenomen sitter vanligtvis på platser där något snabbt snurrar, ett exempel på att vara en motor eller ett verktygsmaskin här. För att förhindra denna åtgärd bör ett system som är utrustat med två eller tre fler lysrör användas och sedan ska det förses med spänningar som växlas i en kö.Traditionella lysrör har många fördelar. Först och främst använder de mycket mindre energi, och att köpa en sådan lampa lönar sig snabbt, särskilt när den kommer att placeras länge på plats - så att inte stänga av den. En lysrör använder upp till fem gånger mindre energi än en genomsnittlig glödlampa.Driftstiden för lysrörslampan beror uppenbarligen på dess driftsnivå. Och förmodligen kommer det att vara under lång tid, men när vi fortfarande inte slår på den och inte stänger av den.Lysrör ger mycket mindre ljus, men tillsammans gör de dem mer naturliga. Dessutom är lysrör allmänt tillgängliga. Det är viktigt att köpa dem i nästan alla butiker. Tyvärr är de mycket mer värdefulla än traditionella lysrör, vilket är deras viktiga nackdel.