Anpassad byggmatare

En av de mest använda verktygen för transport och dosering av bulkmaterial är skruvmatare, även kallade transportörer. Vi hittar dem i nästan alla butiker som producerar torra blandningar, men inte bara. De platser där matare hittar sin destination är väsentligt topp kan inte heller ersättas.

ranking av piller för bantning

En skruvmatare är en maträtt som ger olika typer av damm att transportera, från mycket fin till korn med hög granulering. Tack vare detta är användningen mycket stor. Dessutom är den extra fördelen med denna utgång det faktum att transporten av dessa dammar även kan ske i ett format, även vid en viss vinkel.

Det finns en uppdelning av skruvtransportörer för rör- och tågtransportörer. De viktigaste är den större skillnaden och - som ett resultat - större effektivitet. Men om du går ett transportband tråg så deras stora plus är det faktum att de går ombord tillgång till transportören som i sin tur är oundvikligt i fallet, när vi vill styra transportvägen.

Vid konstruktion av skruvtransportörer beaktas första timmeffektivitet. Väl valda produkter och specifik konstruktion garanterar lång livslängd och tillförlitlighet, till exempel vid kraftiga slipmedel.

Det är stort att skruvtransportörerna vanligen tillverkas tillsammans med separata riktlinjer som ges av användaren. Anordningens längd och diameter samt placeringen av inloppet och utloppet och bestämningen av lutningsvinkeln är särskilt viktiga. Ofta antas förstärkta matarversioner på grund av skålens placering under särskilt svåra förhållanden.

Ett brett spektrum av områden där brickan kan användas är populär. Det är också viktigt att hitta dem i betonganläggningar, vid uppvärmningsugnar när och i livsmedelssektorn. Ofta förbinder man sig att göra korn under bearbetning av korn, till exempel att leta efter det eller att rengöra det. Snäckmatarna används också ivrigt av uppfödare som blandar och erbjuder torr mat till djur när de används.