Celma explosionssakra motorer

EX-beteckningen är ett extra beteckning, explosionsskydd, vilket är godkänt för anordningar och skyddsmetoder, deras element och populära.

På grund av de rika disproportionerna inom räckvidden av säkerheten vid Europeiska unionens ändamål fanns en åsikt om enande viktiga värden i vissa medlemsstater. Enhetliga rättigheter möjliggjorde ett mycket trevligare och starkare godsflöde mellan EU-länderna. Så är den så kallade Det nya lösningsdirektivet, som har visat sig vara en viktig lösning för att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna.För explosionsfarliga områden och enheter som tas i bruk på senare områden bör två grundläggande ATEX-direktiv (från fransk atmosfär Explosible nämnas:- Direktiv 94/9 / EU ATEX95 Europaparlamentet och Europeiska rådet (. Av 1994/03/23 r Som ett enande av lagstiftningen i medlemsstaternas lagstiftning om utrustning, maskiner och säkerhetssystem som är avsedda att fungera i närheten av explosiva,- Direktiv 99/92 / EG ATEX137 (av den 16 december 1999 om minimikrav för skydd och säkerhet för personer som innebär att en explosiv atmosfär kan uppstå.Varje EX-mat bör markeras tydligt och gå igenom en serie test som måste eliminera eventuella fabriksdefekter på planen. EU-direktiven, som vi mottog 2003, strängt skapar och specificerar produktionsprinciperna och vikten av sådana anordningar.Du kan hitta mycket om Atex här.