Farex pearl cash register

Vivese Senso Duo Shampoo

Skattebetalarens uppgift är att programmera den så kallade varubasen i kassan. Det är viktigt att förbereda det själv eller att använda tjänsten. Kassens kassaapparat ska vara en förprogrammerad råvarodatabas som bland annat väljer namn på specifika varor och tjänster som entreprenören säljer. De märken som är så lätt tilldelade skrivs också ut på originalet och på kopian av skattekvittot.

Tyvärr är lagbestämmelserna inte precis definierade i denna roll för att inte skapa problem för användare av kassaregister. Många av dem vill inte ha en mycket omfattande databas med varor och vill samtidigt undvika problem med skattemyndigheten. Skatteverket kan visa sig brister i programmeringen av kassaregisteret när företagen för de produkter eller tjänster som säljs inte är helt specificerade.

När man introducerar ett företag till varudatabasen måste man vara på resan av det finansiella kassans hårdvarukapacitet. Individuella modeller av kassaregister har ett annat antal tecken som kan läsas. Finansministern anser slutligen att all produkt- eller tjänstebeskrivning ska användas för att identifiera honom / henne. För allmänna ord uppfyller inte de lagliga kraven för att vara en kassakod för råvaror.

Problemen med materialbasens kapacitet, med hjälp av kassaregistret, gäller de företagare som erbjuder många olika varor eller erbjuder differentierade tjänster. Ju fler material och tjänster, desto mer arbete ska planeras i den kommersiella basen och desto större är den nödvändiga kapaciteten i det skattebaserade kassaregistret. Som vi vet, föreskrivs det i förordningen av den 14 mars 2013 i kassaregisters historia att "kvittot ska bland annat innehålla namn på produkten eller tjänsten som tillåter deras entydiga identifiering". Det är närvarande vid eliminering av situationer där skattebetalare kommer att ge namn på specifika grupper av produkter / tjänster, men inte namn på enhetsprodukter / tjänster.

Sammanfattningsvis måste du, när du skapar en skattebaserad kontantbas, lära dig med några nyanser i den moderna frågan, och framför allt med lagliga krav. Deras berömda misslyckande att göra det, kontrollen av skattekontoret hänvisade verkligen till de dåliga konsekvenserna som varje företagare föredrar att undvika. Något mindre restriktiva regler är till medelstora företag, på bevis för bostads butiker som inte har mycket ange namnen på de produkter som säljs, mönstret inte är skyldig att använda namnen på bröd, fullkorns eller bulle med vallmofrön, och tillräckligt bröd, bulle, naturligtvis, med logotypen för motsvarande kurs skatt för ett visst gott.