Hogpresterande pumpar

Kolvpumpen behöver inte påminnas om någon, dock - för att vara säker: pneumatiska kolvpumpar är anordningar som används för att pumpa mjuka och halvvätska produkter. De kännetecknas av en specifik design så att även de bästa materialen inte förstörs.

Principen för kolvpumpens funktion är baserad på prestanda hos en positiv förskjutning fram och återgående pump. I antalet arbetscykler sugs smörjmedlet in genom inloppsventilen medelst en kolv som drar i cylindern och sedan utmatas genom utloppsventilen. Nästa steg är att stänga av trycket som kör kolven på ett sådant sätt att pumpen har möjlighet att suga upp en annan del av smörjmedlet.

Du kan lista olika sätt på enheter i kolvpumpar, till exempel en hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk drivenhet. Tack vare detta finns det många olika användningsområden för dessa pumpar i andra branscher.

När nu nämns kan olika vätskor transporteras med en kolvpump. Ritning från kolvpumpar är viktigt att överföra slipande, frätande vätskor (såsom vinsyra och heta vätskor vid 100 grader Celsius. Dessutom lägger de till transport av viskösa vätskor, tjocka, leriga vätskor och till och med fruktmassa. Det är ett nöje att han är samma medarbetare av pumpar som oftast används i teknik.

Bland de många fördelarna med denna typ av pump är det säkert viktigt att nämna bättre energiförbrukning genom en bra möjlighet att byta laster. Fördelen med denna typ av utmatning är robust prestanda och det faktum att pumpen inte kräver översvämning. Sorten är också glad, vilket inte är obetydligt att leva trycks med denna pump.

Det finns emellertid ingen lösning utan defekter. De viktigaste nackdelarna med fram- och återgående pumpar är den relativt låga effektiviteten integrerad med de stora driftskostnaderna. Trots det är många entreprenörer hänvisade till de aktuella sista pumparna på grund av att deras egenskaper uppväger nackdelarna.