Industriell dammsakerhetsteknik

I ett företag där det finns damm, vätskor, gaser eller brandfarliga ångor, medan det inte finns några zoner där det kan vara potentiellt explosivt, bör ett omfattande dokument som kallas en explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Man bör komma ihåg att arbetsgivarens skyldighet är att ange explosionsfarliga zoner.

Dessutom i utformningsavsnittet § 37. 1. Förordningen av inrikesministern och vård av den 7 juni 2010 i historia om brandskydd av byggnader, andra byggnader och platser (OJ.10.109.719, både i anläggningar och på nära områden där de produceras, lagras, lagras brandfarliga material eller mer där blandningar som kan orsaka explosion kan väljas, en explosionsriskbedömning utarbetas.I den nuvarande bedömningen är det absolut nödvändigt att ange rum som är utsatta för explosion. I lägenheter och utomhusutrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation som innehåller klassificering och faktorer som kan orsaka explosion bör utvecklas.

DragonSlimXtremeDragonSlimXtreme - Ett revolutionerande sätt att imponera med en tunn figur!

Bedömningen av explosionsrisken bör fastställas i enlighet med gällande europeiska standarder, bland annat bland annat följande:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av snabbt och explosionsskydd.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosiva zoner Yttrande och ge.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Designa, välja och montera elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiv atmosfär - Materialegenskaper beträffande klassificering av alkoholer och ångor - Experimentella metoder och tabelldata"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav på förtroende och installation av sekundära batterier..