Kassaregistreringsfel 32

Reservkassregistret är inte allvarligt, det finns inget omnämnande i förordningarna om behovet av att ockupera det. Så varför förlora pengar för reservpengar och vad kommer det att vara användbart för?Först och främst är reserven ekonomisk säker, så det är som nästa, så du kan ta det till kassan med hjälp. Det väljer nästa kostnad.

Som du vet innehåller återbetalningen för ett sådant köp upp till 90% av priset. Om vi inte betalar för det väldigt mycket, är det värt att ha någon säkerhet. Tillsammans med sådana fördelar som skattebefrielsen är de överens och skyldigheter. Eftersom reserven ekonomisk säkerhet är erkänd som en viss, är det också nödvändigt att anmäla det till skatteverket, där förfarandet för att tilldela registreringsnumret sker på detta sätt. Du måste vara medveten om det faktum att skattebetalarens register i samband med det grundläggande kassaregistret måste ha det att det överensstämmer med behovet av att avbryta försäljningen tills felet repareras. Det är inte nödvändigt att ha ett reserverat finansiellt kassaregister, eftersom det under det här viktiga felet är möjligt att använda reserven och det gör detsamma. Detta minskar risken för onödigt upphörande av försäljningen. Det finns därför en ytterligare skyddsåtgärd. Det är särskilt nödvändigt för kvinnor som har en stor kommersiell roll. Ett sätt att misslyckas i en sådan bransch kan utlösa viktiga finansiella förluster. Ett par timmar av misslyckande, samma starka pengar för de grenar som hundratals människor kommer varje dag. Det är värt att skydda dig mot sådana olyckor. Det är inte så mycket önskvärt för mobilt arbete, eller hur en liten butik är avledad, där det inte finns många transaktioner, eftersom uppskov av arbetet i flera timmar i affären där inköp och faktiskt inte är allt kommer inte att påverka mycket av inkomstförlusten. Det är därför nödvändigt att överväga om du i den nuvarande framgången kommer att förlora ögonblicket att bygga och sälja en ny enhet.