Metallbearbetning av ek

För närvarande är metallurgi en del som begränsar inte bara processerna för plastformning och grundning utan innefattar också studier av grupper i makroåtgärder. I nuvarande riktning antas vanligtvis experiment på metallografiska mikroskop.

Grey Blocker

Mikroskopi är något som uppstod för några hundra år sedan. Men bara beroende på den nya typen av mikroskop började de ta på metallurgi. Numera är de oersättliga under en bok med tekniska artiklar. Idag är metallografiska mikroskop extremt vanliga inom detta område, vilket bland annat förvärvas för att testa metallfel eller deras genombrott. Det är den nuvarande bildteknik som odlas på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar bland annat elektronmikroskop, som möjliggör analys av strukturen på atomnivå och ljusmikroskop, vilka kännetecknas av en mindre förstoring. Observationer som utförs med hjälp av dessa verktyg är ytterst viktiga, eftersom tack vare detta kan vi identifiera en ny typ av mikrokretor i materialet eller deras initiering. Det är också möjligt att beräkna fasbidrag och exakt bestämning av enskilda faser. Tack vare detta kan vi fortfarande beräkna antalet och sättet för inklusioner och många andra viktiga komponenter ur metallurgiets synvinkel. Till exempel tillåter ofta mikroskopiska observationer av det nyskapade materialet en reell observation av materialstrukturen, tack vare vilken vi i perspektiv kan förebygga många oönskade misslyckanden.

Användningen av metallografiska mikroskop är extremt viktig eftersom tack vare detta kan vi lätt upptäcka materialfel. Att ha den hanteringen av denna modell av utrustning är dock svår. Av detta villkor bör endast kvalificerade personer utföra det.