Metallurgi unam

För närvarande är metallurgi ett område som inte bara har plastprocesser och gjuteri, utan också är involverat i studiet av makrostrukturerade strukturer. I detta projekt erhålls vanligtvis experiment på metallografiska mikroskop.

LocerinLocerin Locerin Hårpreparat skapat speciellt för kvinnor!

Mikroskopi är ett fält som dök upp för flera hundra år sedan. Emellertid började endast en relativt ny typ av mikroskop användas i metallurgi. Idag är de oföränderliga under boken med konstruktionsmaterial. Redan inom det ovan nämnda fältet är metallografiska mikroskop extremt attraktiva, som bland annat används för att söka efter metallprover eller deras genombrott. Det finns en ny bildteknologi som utförs på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar elektronmikroskop, som möjliggör observation av strukturen under atomperioden och ljusmikroskop, som uppträder vid en lägre förstoring. Observationer som gjorts med hjälp av dessa enheter är mycket viktiga, eftersom vi tack vare detta kan identifiera andra typer av mikrokrackor i centrum eller deras initiering. Det är möjligt att beräkna fasbidraget exceptionellt såväl som att exakt bestämma enskilda faser. Tack vare detta kan vi också uppskatta mängden och typen av inneslutningar, såväl som många olika viktiga element, från problemet med metallurgi. Till exempel tillåter ofta mikroskopiska observationer av det nyligen skapade materialet djup observation av materialets struktur, så att vi i perspektiv kan undvika många oönskade misslyckanden.

Användningen av metallografiska mikroskop är mycket viktig eftersom vi redan kan upptäcka materialfel. Att alltid hantera den här typen av möbler är alltid svårt. Av det aktuella skälet bör endast kvalificerade personer utföra tester på den.