Skruva positiva forskjutningspumpar

Membranpumpen är inte konstigt som en traditionell positiv förskjutningspump, där huvudorganet är ett gummi- eller plastmembran som dras med en speciell spak. Membranpumpar drivs vanligtvis med tryckluft eller vätska. Behandling av dessa anordningar skapas från tidpunkten för tillförsel av tryckluft eller vätska i ett av membranen. Alla membran är anslutna med en gemensam axel. Varje membran utför en pressmatning och drar automatiskt i en nära stil det andra membranet, som sedan suger mediet. Nästa cykel med membranpumpar lyckas alltid med att vända driftsinstruktionerna.

Vad är pumpen avsedd för?En membranpump är en extremt mångsidig och, viktigast av allt, en extremt bra pumplösning, som är unikt specificerad för att pumpa mycket många nya media och sedan både kemiskt aggressiva såväl som media med enorm densitet och rik viskositet. En modern pneumatisk membranpump kan sitta torr på grund av att det är mycket lätt självprimerande kvalitet.

https://neoproduct.eu/se/green-barley-plus-produkt-med-en-hog-dos-gront-korn-for-naturlig-bantning-och-ungdomligt-utseende/

ansökanMembranpumpen har hittat många applikationer framför allt för människor i vattenbehandling. Det är idealiskt utformat bland annat för pumpning av flockningsmedel, kemikalier, sediment och fasta suspensioner. Membranpumpar är tillförlitliga för saltsyra, järn och klorid, varför de har upptäckt många applikationer idag. Pumpar av denna art används ofta mer inom färg- och trycksektorn. Nyligen har membranpumpen också spelats i sanitära tillämpningar också inom maskinteknik.