Sma explosionssakra flaktar

Explosionsskydd är ett explosionsskydd som är en av de viktigaste exponeringarna i potentiellt explosiva atmosfärer. Ett bra säkerhetssystem mot explosion bör förberedas i anläggningen för att förhindra antändning eller brand. Dessa lösningar kommer främst att användas i alla områden som är i en viss fara med brand.

Samtidigt kommer dessa organismer att användas varhelst det finns explosivt damm i sektorn. Explosionsdämpningsfaktorn är avgörande för explosionsskyddssystemet. Denna process handlar främst om att lära sig det första steget av explosionen. Använd sedan agenten vars syfte är att kompensera för explosionen i enheten. Tack vare detta bär explosionen inte och förblir dämpad efter antändning. Allt detta innebär att elden inte återkommer. Metoden är ett av de vanligaste sätten att skydda mot en explosion och när den når den skyddar den mot dess effekter. Det minskar explosionens ändar. Duellen består av sådana komponenter som släckcylindrar, tryckgivare, optiska sensorer, dammsensorer och styrcentraler. Nästa steg är att lindra explosionen. Denna process handlar främst om att ta bort effekterna av explosionen utanför den skyddade enheten. Som ett resultat återgår trycket inuti enheten till lämplig nivå. Bland lättnadssystemen är dekompressionspaneler, klaffar med en självstängande mekanism och flamfritt avlastningssystem. Det sista steget i explosionsskyddssystemet är att frikoppla explosionen. Det är en explosionstopp. Hans plan är främst att stänga rörledningar och kanaler. Varför? Först av allt eftersom de två tidigare metoderna bara eliminerar effekterna av eld. Vissa resteffekter av en explosion kan emellertid passera genom rör och kanaler, som kan innehålla sekundära explosioner, som blir mer och mer allvarliga. Därför lider avstängningssystemet i slutet, vilket förhindrar de redan nämnda sekundära explosionerna. Till exempel är de släckcylindrar, avstängningsventiler, grindventiler, explosionsavstängningssystem och lätta klaffar.