Sparar energi proz

Styrning av energi är en oerhört viktig roll i praktiskt taget alla branscher, i kraft av bostäder eller företag. Byt avskiljare och strömbrytare är direkt möjligheten för många tillverkare. Alla kommer ihåg att göra de system som han föreslagit gamla när de är mycket mångsidiga och anpassade till olika former.

De viktigaste fördelarna med strömbrytare är utan tvekan liten storlek, enkel installation och användningsförfarande, men först och främst ett mycket stort utbud av extrautrustning.

Effektivitetsomkopplare är en enhet som är associerad där strömmen når mycket långa tal. Huvudfrågan är att skydda andra elektriska enheter från effekterna av eventuell överbelastning eller kortslutning. Det kan också användas för att styra kraftsflödet i elkonstruktionen.

Den grundläggande uppdelningen av strömbrytare innefattar lågspännings-, mellanspännings- och högspänningsbrytare. En karakteristisk egenskap hos lågspänningsbrytare är driftsspänning kortare än 1000V och deras lägsta läge är strömbrytare med avstängning. Mellanspänningsströmbrytare ger vanligtvis 10 000 avstängningar.

Om det krävs för högspännings-prestandakopplare, respekteras de i två teknologier: dödtank och levande tank. Metoden för implementering påverkar hela strömbrytarens svar, men även dess mekaniska form. Kretskort som tillverkas i dödtankteknik kännetecknas av mycket större hållbarhet i samband med den mycket farliga stabiliteten hos strömbrytaren. Högspänningsbrytare klassificeras vanligtvis på grund av det medium som används för att släcka bågen.