Utveckling av synonymtekniken

Utvecklingen av dagens tekniker gör det möjligt att bygga ännu mer tekniskt avancerade maskiner inom jordbruks-, industri-, livsmedels- och träindustrin. Dessa maskiner är gjorda för att påskynda och stödja produktionsprocesserna för produkter i en viss bransch. Utan tvekan är magnetiska separatorer drycker från sådana organisationer.

Muscle Extreme XXL

Vad är en magnetisk separator exakt?Det finns sedan verktyg med en dynamisk magnetisk effekt (många av dem beror på efterfrågan för rengöring av andra lösa material och vätskor från metallföroreningar - bland annat:- metallfilm- mutterbultar- ledningar- naglar etc.Tack vare vår kompetens kan de hitta applikationer i praktiskt taget alla branscher där en utmärkt klass att separera oönskade metallföroreningar från arbetsmaterialet skapas.

Stilar och principen om magnetiska separatorer?För att direkt kunna förklara den magnetiska separatorns funktion är det nödvändigt att erkänna deras första typer. Dessa inkluderar bland annat: magnetiska balkar och remsor, magnetiska galler, låda- och trumseparatorer, resande borstar - även kända som magnetiska kvastar och koniska, medan de som är lite tekniskt avancerade - magnetiska separatorer manuellt.

Magnetiska balkar och remsorStrålar och magnetband: de är implementerade över transportörer så att de kan välja metallföroreningar från material som transporteras på transportörerna (som bevis på grönsaker och produkter. Denna typ av magnetiska separatorer används främst inom livsmedelsindustrin.

MagnetgallerMagnetgaller: detta är ett sätt för magnetiska separatorer, vars huvudsakliga tillämpning är att separera magnetiska element från alla typer av lös råmaterial - sand, granulat, spannmål. Deras första separationssida är magnetytarnas yta (ristspolar.

LådeseparatorerLådeseparatorer: de används också, som de beskrivits, för att separera mjuka magnetiska element från löst material, som sand- och korngranulater. Lådedesignen förenklar emellertid i hög grad rengöringsprocessen. Fångade, oönskade element kommer in i en låda som är mycket utvecklad för detta, som är rik på en enkel lösning och tömd.

TrumseparatorerTrumseparatorer: denna stil av magnetiska separatorer kommer att lokalisera dess grundläggande tillämpning inom plast-, återvinnings- och keramikindustrin. Trummor och kontinuerligt skick implementeras i vinkelrätt teknik för transportband, där de används för den sista rengöringen av oönskade metallelement. De är mycket väl lämpade för separatorhantering i slipkuddar.

KörborstarKörborstar, även kända som magnetiska kvastar: de känner till deras grundläggande tillämpning i bilverk, i företag som är intresserade av metallbearbetning och överallt där marken är förorenad med metallelement - metallspån, skruvar, spikar, trådstycken etc.

Koniska separatorerKoniska separatorer: dessa verktyg används för rengöring av flytande och lösa material, ofta implementeras de i rörledningar i den så kallade wyczystkach. Men deras användning är extremt omfattande, de kan också användas inom livsmedels-, keramik- och kraftindustrin.

Manuella magnetiska separatorerManuella magnetiska separatorer är en annan och den sista typen av magnetiska separatorer. Det finns samma minst avancerade tekniska rätter, men det betyder inte att de är mindre användbara. Deras användning är mycket stor. Börjar med rening och segregering av metallmaterial.